NYNEX & CELEBRINE / Ceremony

Music Video / 2017


video poduction
motion design
writing

Camera: Kate Kobzar
Make-up: Yuriy Stolyarov, Masha Rohd
Costume Design: Vladimir Bordoque
Executive Producer: Maxim Nazarov
Starring: Katya Celebrine, Danila Polyakov, Nicholas Koshkosh, Alyosha Mordasha, Elena Artyushina, Kira Pievskaya, Alexander Voytsehovskiy, Karina