LAVA / Ostanus Soboi

Music Video / 2018


video poduction
motion design
writing

Styling: Alyosha Mordasha
Special Thanks: Zhenya Burbonov, Dima Zhi, Alexey Fedorov, Andrew Bartenev, Max Lomberg